Drukuj

Informacje na temat dotacji

Firma realizuje projekt „Stworzenie internetowej platformy tłumaczeń w modelu usługowym B2C” współfinansowany ze środków unijnych.

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)

Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne -- zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Pod nadzorem:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)

Regionalna Instytucja Finansująca: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (www.fund.org.pl)

Całkowity koszt projektu wynosi 978537,24 zł, z czego 797018,58 zł pochodzi z dotacji. Dofinansowanie stanowi 81,45% wartości projektu.

Informacji o projekcie udziela:

Paweł Stach
ul. Nowa 17, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
tel.: (22) 717 56 91
fax: (22) 717 56 99

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ