Start Baza wiedzy/FAQ Dla zlecających tłumaczenia Jak zamówić tłumaczenie

Baza wiedzy

Zbiór informacji o działaniu Platformy Tide Translator. Krótkie artykuły oraz materiały instruktażowe prezentujące funkcje oraz sposób obsługi.

Tell a Friend
Jak zamówić tłumaczenie PDF Drukuj Email

Zamówienie tłumaczenia na Platformie Tide Translator zajmuje kilka chwil.

Jego składanie rozpoczyna się od naciśnięcia ikony "Nowe zlecenie" znajdującej się na ekranie
startowym (po zalogowaniu się) oraz w panelu nawigacyjnym zawsze dostępnym w górnej części
ekranu.

Nowe zlecenie tłumaczenia

Tuż po kliknięciu otwiera się formularz zamówienia.

Internetowy formularz zlecenia tłumaczenia tekstu

Jego wypełnienie nie powinno sprawić nikomu trudności, gdyż składa się z kilku pól zbierających
jedynie podstawowe dane.

Rozpoczynając od lewej górnej części strony formularza należy wypełnić następujące pola:

 • "Nazwa zlecenia" - tutaj należy wprowadzić nazwę po której będzie można zidentyfikować
  zlecenie
 • Pole wyboru "Język źródłowy" - rozwijana lista, z której należy wybrać język, w którym napisany
  jest tekst przeznaczony do przetłumaczenia
 • Pole wyboru "Język docelowy" - analogiczna lista, z której należy wybrać język, na który ma
  zostać przetłumaczony tekst.
 • Pomocniczy przycisk "Zamień języki" - przycisk do szybkiej zamiany pozycji na wcześniejszych
  polach z językiem źródłowym i docelowym
 • Pole wyboru "Typ tekstu" - to pole służy do określenia czy tekst jest tekstem zwykłym
  czy specjalistycznym. Jeśli tekst jest specjalistyczny należy na rozwijanej liście wskazać
  dziedzinę, z której słownictwo jest dominujące.
 • "Opis" - pole w którym należy w kilku zdaniach streścić zawartość tekstu przekazywanego
  do przetłumaczenia.
 • "Liczba znaków" - to pole działa automatycznie lecz posiada możliwość edycji. W momencie
  wprowadzenia tekstu do przetłumaczenia lub wskazania pliku z tekstem formularz
  automatycznie podlicza liczbę znaków. Jeśli jednak wskazany plik jest w formacie
  nie pozwalającym na automatyczne podliczenie znaków (np. JPG) wówczas użytkownik
  samodzielnie podaje rzeczywistą liczbę znaków występujących w dokumencie.
 • "Źródło" oraz dwa przyciski "Plik" oraz "Tekst" - poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku
  użytkownik wybiera czy chce do formularza załączyć plik z tekstem czy też woli
  samodzielnie wprowadzić tekst do formularza.
 • Wybierając opcję wskazania pliku należy jeszcze wskazać plik naciskając
  przycisk "Przeglądaj"
Wskazanie pliku do przetłumaczenia
 • Gdy wybrana jest opcja wprowadzenia tekstu pojawia się pole, w którym można wpisać
  (lub do którego można skopiować) dowolny tekst
Pole wprowadzania tekstu do przetłumaczenia
 • Pole "Koszt" prezentuje informacje o kwocie jaka zostanie pobrana za przetłumaczenie danego
  tekstu. Kwota jaka się pojawi uzależniona jest od parametrów wskazanych we wcześniej
  wymienionych polach. Wpływ na nią ma zatem język obcy, kierunek tłumaczenia (czy
  tłumaczenie odbywa się na język polski czy z języka polskiego na język obcy), rodzaj tekstu
  oraz liczba znaków.

Gdy wszystkie pola są wypełnione pozostaje już tylko nacisnąć przycisk "Zamawiam" w prawym dolnym
rogu ekranu.