Start Baza wiedzy/FAQ Dla tłumaczy Ergonomiczne listy i zestawienia

Baza wiedzy

Zbiór informacji o działaniu Platformy Tide Translator. Krótkie artykuły oraz materiały instruktażowe prezentujące funkcje oraz sposób obsługi.

Tell a Friend
Ergonomiczne listy i zestawienia

Jedną z opcji, która z pewnością będzie często wykorzystywana przez wszystkich użytkowników,
będzie przeglądanie list zleceń.

Lista zleceń tłumaczeń w widoku dla tłumaczy

Nie jest to zwykła tabela, ale niezwykle użyteczne narzędzie dające szerokie możliwości
dopasowywania widoku do własnych potrzeb.

Widoczne z prawej strony na powyższym zrzucie pola, to rodzaje skrótów do list, które prezentują
dane wg statusu, jaki posiadają zlecenia. Odpowiednio do dyspozycji mamy listy zleceń: oczekujących
na przyjęcie, zleceń aktualnie realizowanych, takich których realizacja została już zakończona oraz
archiwalnych. Mamy również listę zleceń, które zostały odrzucone z powodu błędnych danych
wypełnionych przez zlecającego. No i oczywiście możemy zobaczyć w jednej tabeli wszystkie zlecenia
niezależnie od ich aktualnego statusu.

Na każdej z list mamy możliwości dostosowania do własnych potrzeb tego jakie kolumny i w jakiej
kolejności widzimy.

Parametry kolumn list tłumaczeń

Tutaj możemy również określić jaka liczba wierszy powinna być widoczna w oknie listy.

Do nawigowania w większej ilości wierszy służy tzw. stronicowanie.

Stronicowanie zleceń tłumaczeń

Bardzo użyteczne jest podsumowanie najważniejszych wartości liczbowych na dole listy. Jest to
szczególnie wygodne, gdy przeglądamy listy zawierające dużą liczbę wierszy.

Lista zleceń tłumaczeń z wierszem podsumowania

Najciekawszą jednak właściwością list jest łatwa możliwość tworzenia własnych zestawień
i raportów. Metodą "Przeciągnij i upuść" można w kilka sekund przygotować raport grupujący zlecenia
np. według specjalizacji oraz daty ich złożenia.

Fragment raportu z listy tłumaczeń

Do przygotowania takiego raportu wystarczy na górny pasek tabeli przeciągnąć nagłówek wybranej
kolumny.

Raport tworzony metodą przeciągnij i upuść

Równie łatwo jak dodaje się parametry raportu, można także usunąć dane kryterium wyświetlania
danych naciskając dostępny przycisk "x".

Usówanie parametrów kolumn z raportu