Start Baza wiedzy/FAQ

Baza wiedzy

Zbiór informacji o działaniu Platformy Tide Translator. Krótkie artykuły oraz materiały instruktażowe prezentujące funkcje oraz sposób obsługi.

Baza wiedzy
Ergonomiczne listy i zestawienia

Jedną z opcji, która z pewnością będzie często wykorzystywana przez wszystkich użytkowników,
będzie przeglądanie list zleceń.

Lista zleceń tłumaczeń w widoku dla tłumaczy

Nie jest to zwykła tabela, ale niezwykle użyteczne narzędzie dające szerokie możliwości
dopasowywania widoku do własnych potrzeb.

Widoczne z prawej strony na powyższym zrzucie pola, to rodzaje skrótów do list, które prezentują
dane wg statusu, jaki posiadają zlecenia. Odpowiednio do dyspozycji mamy listy zleceń: oczekujących
na przyjęcie, zleceń aktualnie realizowanych, takich których realizacja została już zakończona oraz
archiwalnych. Mamy również listę zleceń, które zostały odrzucone z powodu błędnych danych
wypełnionych przez zlecającego. No i oczywiście możemy zobaczyć w jednej tabeli wszystkie zlecenia
niezależnie od ich aktualnego statusu.

Na każdej z list mamy możliwości dostosowania do własnych potrzeb tego jakie kolumny i w jakiej
kolejności widzimy.

Parametry kolumn list tłumaczeń

Tutaj możemy również określić jaka liczba wierszy powinna być widoczna w oknie listy.

Do nawigowania w większej ilości wierszy służy tzw. stronicowanie.

Stronicowanie zleceń tłumaczeń

Bardzo użyteczne jest podsumowanie najważniejszych wartości liczbowych na dole listy. Jest to
szczególnie wygodne, gdy przeglądamy listy zawierające dużą liczbę wierszy.

Lista zleceń tłumaczeń z wierszem podsumowania

Najciekawszą jednak właściwością list jest łatwa możliwość tworzenia własnych zestawień
i raportów. Metodą "Przeciągnij i upuść" można w kilka sekund przygotować raport grupujący zlecenia
np. według specjalizacji oraz daty ich złożenia.

Fragment raportu z listy tłumaczeń

Do przygotowania takiego raportu wystarczy na górny pasek tabeli przeciągnąć nagłówek wybranej
kolumny.

Raport tworzony metodą przeciągnij i upuść

Równie łatwo jak dodaje się parametry raportu, można także usunąć dane kryterium wyświetlania
danych naciskając dostępny przycisk "x".

Usówanie parametrów kolumn z raportu

 

Intuicyjny harmonogram

Harmonogram na Platformie Tide Translator to niezwykle wygodna forma przeglądania różnych zdarzeń
i zapisów mających konkretne umiejscowienie w czasie. Do wyboru mamy kilka widoków, które można
płynnie zmieniać:

 • Dzienny

Widok harmonogramu dziennego

 • Tygodniowy

Widok harmonogramu tygodniowego

 • Miesięczny - w tym widoku przewijanie scrollem myszki powoduje płynne przesuwanie się do
  kolejnych miesięcy - do przodu lub do tyłu

Widok harmonogramu miesięcznego

 • Linia czasu

Widok linii czasu

Do dyspozycji jest również podręczna miniaturka kalendarza, niezwykle przydatna, gdy chcemy
szybko zobaczyć któryś z odleglejszych miesięcy lub nawet lat.

Widok podręcznego kalendarza

W harmonogramie widoczne są przede wszystkim wpisy związane z przyjętymi do realizacji
tłumaczeniami, natomiast można do niego dodawać zupełnie niezależne wpisy niezwiązane
z konkretnym zleceniem. Wówczas harmonogram można traktować jako swój osobisty kalendarz.
Dodatkowa opcja przypisywania kolorów pozwoli z łatwością odróżnić pozycje niezwiązane
z tłumaczeniami oraz lepiej zorganizować swoje zajęcia. A do dyspozycji mamy jeszcze oznaczanie
jako ważne oraz opcję powtarzalności wydarzeń.

Widok zapisu w harmonogramie

 
Jak zamówić tłumaczenie PDF Drukuj Email

Zamówienie tłumaczenia na Platformie Tide Translator zajmuje kilka chwil.

Jego składanie rozpoczyna się od naciśnięcia ikony "Nowe zlecenie" znajdującej się na ekranie
startowym (po zalogowaniu się) oraz w panelu nawigacyjnym zawsze dostępnym w górnej części
ekranu.

Nowe zlecenie tłumaczenia

Tuż po kliknięciu otwiera się formularz zamówienia.

Internetowy formularz zlecenia tłumaczenia tekstu

Jego wypełnienie nie powinno sprawić nikomu trudności, gdyż składa się z kilku pól zbierających
jedynie podstawowe dane.

Rozpoczynając od lewej górnej części strony formularza należy wypełnić następujące pola:

 • "Nazwa zlecenia" - tutaj należy wprowadzić nazwę po której będzie można zidentyfikować
  zlecenie
 • Pole wyboru "Język źródłowy" - rozwijana lista, z której należy wybrać język, w którym napisany
  jest tekst przeznaczony do przetłumaczenia
 • Pole wyboru "Język docelowy" - analogiczna lista, z której należy wybrać język, na który ma
  zostać przetłumaczony tekst.
 • Pomocniczy przycisk "Zamień języki" - przycisk do szybkiej zamiany pozycji na wcześniejszych
  polach z językiem źródłowym i docelowym
 • Pole wyboru "Typ tekstu" - to pole służy do określenia czy tekst jest tekstem zwykłym
  czy specjalistycznym. Jeśli tekst jest specjalistyczny należy na rozwijanej liście wskazać
  dziedzinę, z której słownictwo jest dominujące.
 • "Opis" - pole w którym należy w kilku zdaniach streścić zawartość tekstu przekazywanego
  do przetłumaczenia.
 • "Liczba znaków" - to pole działa automatycznie lecz posiada możliwość edycji. W momencie
  wprowadzenia tekstu do przetłumaczenia lub wskazania pliku z tekstem formularz
  automatycznie podlicza liczbę znaków. Jeśli jednak wskazany plik jest w formacie
  nie pozwalającym na automatyczne podliczenie znaków (np. JPG) wówczas użytkownik
  samodzielnie podaje rzeczywistą liczbę znaków występujących w dokumencie.
 • "Źródło" oraz dwa przyciski "Plik" oraz "Tekst" - poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku
  użytkownik wybiera czy chce do formularza załączyć plik z tekstem czy też woli
  samodzielnie wprowadzić tekst do formularza.
 • Wybierając opcję wskazania pliku należy jeszcze wskazać plik naciskając
  przycisk "Przeglądaj"
Wskazanie pliku do przetłumaczenia
 • Gdy wybrana jest opcja wprowadzenia tekstu pojawia się pole, w którym można wpisać
  (lub do którego można skopiować) dowolny tekst
Pole wprowadzania tekstu do przetłumaczenia
 • Pole "Koszt" prezentuje informacje o kwocie jaka zostanie pobrana za przetłumaczenie danego
  tekstu. Kwota jaka się pojawi uzależniona jest od parametrów wskazanych we wcześniej
  wymienionych polach. Wpływ na nią ma zatem język obcy, kierunek tłumaczenia (czy
  tłumaczenie odbywa się na język polski czy z języka polskiego na język obcy), rodzaj tekstu
  oraz liczba znaków.

Gdy wszystkie pola są wypełnione pozostaje już tylko nacisnąć przycisk "Zamawiam" w prawym dolnym
rogu ekranu.